تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت

مقالات

دسته بندی ها

جستجوی مقالاتدرود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_legacy کد زیر رو هر جا که دوست دارید نمایش داده بشه قرار دهید: <dt>Likes Received</dt><dd>{vb:raw post.vbseo_likes_in}</dd> <dt>Likes Given</dt><dd>{vb:raw post.vbseo_likes_out}</dd>
Danialskh
2012/10/30 09:43 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_quickedit کد زیر را پیدا کنید: <vb:if condition="$show"> <li>
Danialskh
2012/10/29 09:47 PM
درود شات: در این جا زبان ترکی هست!!! به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>زبان ها و لغات=====>تنظیمات عبارت ها=====>اضافه کردن عبارت جدید عنوان: GLOBAL محصول:
Danialskh
2012/10/29 09:40 PM
درود 1.برای زیر انجمن ها(حذف اشتراک ها): ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>forumhome_forumbit_level1_post کد زیر را پیدا و حذف کنید: <vb:if condition="$show"><vb:if condition="$show"><li class="forumactionlink unsubslink"> <a href="subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removesubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}">{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}</a></li><vb:else /><li class="forumactionlink subslink"> <a href="subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addsubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}" title="{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}">{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}</a></li></vb:if></vb:if> ذخیره کنید. 2.برای صفحه اصلی(حذف RSS): ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>forumhome_forumbit_level2_post
Danialskh
2012/10/29 09:18 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>adv_portal.css کد زیر را پیدا کنید: .vba_module { border: {vb:stylevar threadbit_border};
Danialskh
2012/10/29 08:49 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>additional.css کد زیر را به آن اضافه کنید: .avatarcontainer img { opacity:0.5;
Danialskh
2012/10/29 08:44 PM
درود به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>dbtech_vbshout_shouttype_me محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید: <div class="dbtech_vbshout_shout%altclass%" id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_%instanceid%"> <input id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_message%instanceid%" type="hidden" value="%message_raw%" /> *<span id="dbtech_shoutbox_shout%shoutid%_username%instanceid%"><font size="VBIran Font Size">%memberaction_dropdown%</font></span> <span style="%styleprops%"%canedit%><font size="VBIran Font Size
Danialskh
2012/10/29 08:41 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>adv_portal_module_wrapper محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید: {vb:raw mods.formcode} <div class="adv_portal_widget">
Danialskh
2012/10/29 08:28 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>vbcms_navbar_link محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید: <vb:if condition="$vboptions == 'vbcms'"> <li class="selected">
Danialskh
2012/10/29 08:21 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>MEMBERINFO محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید: {vb:stylevar htmldoctype} <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}" id="vbulletin_html">
Danialskh
2012/10/27 09:26 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_legacy محتویات آن را با کد زیر جایگزین کنید: {vb:raw template_hook.postbit_start} <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
Danialskh
2012/10/27 09:14 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>additional.css به آخر آن کد زیر را اضافه کنید: #notices .restore { background-color: #D0EDFE;
Danialskh
2012/10/26 09:03 PM
درود فقط با انجام یک مرحله می تونید این دکمه رو قرار بدید. ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>Footer کد زیر را به آخر آن اضافه کنید: <style type='text/css'> #bttop{border:1px solid #4adcff;background:#24bde2;text-align:center;padding:5px;position:fixed;bottom:35px;right:10px;cursor:pointer;display:none;color:#fff;font-size:11px;font-weight:900;} #bttop:hover{border:1px solid #ffa789;background:#ff6734;} </style> <div id='bttop'>BACK TO TOP</div>
Danialskh
2012/10/26 08:01 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>FORUMHOME کد زیر را پیدا کنید: {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_stats}
Danialskh
2012/10/25 03:12 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>forumhome_forumbit_level2_post کد زیر را پیدا کنید و سپس حذف کنید: <h4 class="nocss_label">{vb:rawphrase forum_statistics}:</h4> <ul class="forumstats td">
Danialskh
2012/10/25 03:03 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید اگر می خواهید زبان این آپلودر را تغییر دهید: Developer - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>newthread کد زیر را پیدا کنید:
Danialskh
2012/10/25 02:35 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>header به بالای آن کد زیر را اضافه کنید: <div class="header"> <div class="headerleft">
Danialskh
2012/10/25 01:52 PM
درود برای بزرگ تر شدن عکس کلیک کنید. شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_legacy کد زیر را پیدا کنید: <div class="postbody">
Danialskh
2012/10/25 01:30 PM
درود شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit_legacy کد زیر را پیدا کنید: <vb:if condition="$post">
Danialskh
2012/10/25 01:15 PM
درود این آموزش برای ورژن 4.0.1 کار می کند. شات: به مسیر زیر بروید: ادمین سی پی=====>استایل ها و قالب ها=====>جست و جو در قالب ها=====>postbit.css کد زیر را پیدا کنید: .postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {
Danialskh
2012/10/25 01:07 PM


بیشترین مقالات خوانده شده

بیشترین مقالات نظر داده شده

برترین نویسندگان