WFruit | Fruit Supplier and Wholesale

لینک بک ها

LinkBack"بازتاب" ما به مدت تعمیم مرجع سه روش از ارتباطات بین وب سایت های استفاده است :

چرا لینک بک ها ؟

بازتاب (دنبالک ها ، تاریخ و عضویت) شما اجازه می دهد به اطلاع سایت دیگر است که شما چیزی می نوشتم در رابطه با آنچه که بر روی یک صفحه خاص نوشته شده است. این را بهبود می بخشد شانس از همکاران به این صفحه متوجه است که شما به آنها اعتبار برای چیزی ، یا که شما بر چیزی نوشتند بهبود یافته است. با بازتاب ها ، وب سایت های به هم پیوسته هستند. آنها را به عنوان معادل از قدردانی و منابع در پایان مقاله دانشگاهی ، و یا فصل در کتاب درسی.
بازتاب ها مدت طولانی است که یک نیروی عمده در توسعه شبکه وبلاگ نویسی ، با ایجاد مجموعه ای به هم پیوسته از وبلاگ ها و پست اذعان به یکدیگر است. این موضوع نه تنها به بهبود اخلاق جامعه به طور کلی در سراسر "وبلاگ کره ای -" ، اما آن را نیز باعث می شود که وبلاگ ها به بیشتر از ابزار لینک سازی قدرتمند است.
توجه : لینک های ساخته شده از طریق این روش بسیار مناسب و انجام معایب به طور معمول با "مزرعه لینک" و یا "تبادل لینک" همراه حمل می کند.
اصل LinkBack تا از وبلاگ ها مانند اخبار سیستم های مدیریت محتوا و انجمن ها برای سیستم عامل های نشر دیگر مهاجرت کردند.

 

 

ترک بک:

Trackbackترک بک را به سادگی قبول. این اذعان است که از طریق سیگنال شبکه (پینگ) از سایت (سازنده) را به سایت ب (گیرنده) فرستاده شده است. گیرنده اغلب منتشر لینک به شایستگی نشان می دهد پدیدآورنده آن است.
ترک بک نیاز در هر دو ، سایت و سایت ب به ترک بک فعال به منظور ایجاد این ارتباط است. ترک بک نیازی نیست برای سایت به فیریکی به سایت ب لینک

ترک بک انجمن های ما از سایت های دیگر

ترک بک انجمن های ما در سایت های دیگر

پینگ بک ها

PingbackPingback نیز یک سیگنال (پینگ) از سایت به سایت ب فرستاده با این حال ، آن را نیز لینک کنید. هنگامی که سایت ب دریافت سیگنال اطلاع رسانی ، آن را به طور خودکار باز می گردد به سایت برای چک کردن وجود یک پیوند زندگی وارده ، اگر که وجود دارد ، Pingback ضبط شده است با موفقیت. این امر شکلک ها کمتر در معرض اسپم از دنبالک ها.

پینگ بک انجمن ما از سایت های دیکر

پینگ بک سایت های دیگر از انجمن ما

رف بک ها

RefbackRefback هم لینک کنید. با این حال در این مورد ، سایت (مبتکر پیوند) نیازی به "بگویند :" هر چیزی را به سایت ب (گیرنده). در عوض ، گیرنده سایت "کشف" این لینک را بلافاصله پس از اولین بازدید کننده وب می شود به این سایت ، با کلیک کردن بر روی لینک کنید. این است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شده توسط بازدیدکنندگان این وب را هدر مرورگر ارجاع انجام شده است.
این روش ساده تر از تاریخ از سایت منشاء پیوند ندارد به Pingback فعال است (ارسال لینک به درون هر صفحه وب به اندازه کافی خوب است).

رف بک انجمن ما از سایت های دیگر

رف بک سایت های دیگر از انجمن ما