گیفت کارت آیتونز

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • VBIran
 • :@
  Z
  Z
 • :hug
  Grlim
  Grlim
 • :'(
  A050
  A050
 • [-x
  0114 Nono
  0114 Nono
 • :yeah:
  yeah
  yeah
 • ;;)
  Roll
  Roll
 • :-"
  Whistle
  Whistle
 • :(
  Narahat
  Narahat
 • (:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :دی
  Khande
  Khande
 • :b
  Khejalat
  Khejalat
 • :P
  Tongue
  Tongue
 • :)
  Khande
  Khande
 • b-)
  EynakDoodi
  EynakDoodi
 • :|
  Moteajeb
  Moteajeb
 • /:)
  Asabi
  Asabi
 • :O
  Taaajob
  Taaajob
 • :o
  Taajob
  Taajob
 • :-bd
  Like
  Like
 • x_x
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :))
  Khandoon
  Khandoon
 • :$
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • ;)
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • 8-|
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :off:
  Akhmoo
  Akhmoo
 • :x
  Ghalb
  Ghalb
 • :-q
  Dislike
  Dislike
 • :D
  Khandeee
  Khandeee
 • :N
  Ninja
  Ninja
 • شکلک جدید
 • :g:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :141:
  14
  14
 • :25:
  25
  25
 • :f:
  25r30wi
  25r30wi
 • :lll:
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :d:
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :78:
  78
  78
 • :viva:
  Viva VBIran
  Viva VBIran
 • :lovevbiran:
  1
  1
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :vbiran:
  D877djkgobnz3hkq4bsh
  D877djkgobnz3hkq4bsh
 • :k:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :331:
  33
  33
 • :ff:
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :h:
  128fs318181
  128fs318181
 • :r:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :28:
  28
  28
 • :sad1:
  sad1
  sad1
 • :bb:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :blkh:
  bilakh
  bilakh
 • :q:
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :slvt:
  salavat
  salavat
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :khande:
  khande
  khande
 • :aa:
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :61:
  6
  6
 • :fkr:
  fekr
  fekr
 • :p:
  Dadad4
  Dadad4
 • :13:
  13
  13
 • :bazo:
  bazo
  bazo
 • :e:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :z:
  New (6)
  New (6)
 • :51:
  5
  5
 • :nn:
  nini
  nini
 • :o:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :gerye:
  gerye
  gerye
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :happy:
  Khoshhal
  Khoshhal
 • :y:
  Motat
  Motat
 • :msc:
  khanande
  khanande
 • :n:
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :kk:
  Thanks
  Thanks
 • :wnk:
  wink
  wink
 • :c:
  (50)
  (50)
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :x:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :77:
  77
  77
 • :joje:
  joje
  joje
 • :m:
  Au
  Au
 • :jj:
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :goftogo1:
  goftogo1
  goftogo1
 • :b:
  (43)
  (43)
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :w:
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :64:
  64
  64
 • :l:
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :ii:
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :khande1:
  khande1
  khande1
 • :a:
  (40)
  (40)
 • :v:
  Image180
  Image180
 • :63:
  63
  63
 • :hh:
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :dance:
  dance
  dance
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :341:
  34
  34
 • :uu:
  Image177
  Image177
 • :41:
  41
  41
 • :cf:
  cofe
  cofe
 • :j:
  A54d65a
  A54d65a
 • :gg:
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :goftogo:
  goftogo
  goftogo
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :t:
  Image170
  Image170
 • :37:
  37
  37
 • :hlp:
  help
  help
 • :i:
  A2d3
  A2d3
 • :999:
  999
  999
 • :dd:
  Riz277
  Riz277
 • :212:
  21
  21
 • :shk:
  shok
  shok
 • :s:
  Image111
  Image111
 • :35:
  35
  35
 • :nsh:
  nish
  nish
 • :ee:
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :ada:
  ada
  ada
 • :cc:
  Riz273
  Riz273
 • :191:
  19
  19
 • :bs:
  boos
  boos
 • :nos:
  nose
  nose
 • :دیدی
  :دیدی
  :دیدی
 • 2
 • :48:
  48
  48
 • :1:
  1
  1
 • :23:
  23
  23
 • :49:
  49
  49
 • :2:
  2
  2
 • :31:
  31
  31
 • :|:
  :|
  :|
 • :4:
  4
  4
 • :33:
  33
  33
 • ::-?:
  39
  39
 • :5:
  5
  5
 • :34:
  34
  34
 • :8-|:
  y29
  y29
 • :7:
  7
  7
 • :36:
  36
  36
 • :x-(:
  Asabani Yahoo
  Asabani Yahoo
 • :9:
  9
  9
 • :44:
  44
  44
 • :=)):
  khande yahoo
  khande yahoo
 • :10:
  10
  10
 • :54:
  54
  54
 • :VBIran Yahoo Messen
  VBIran Yahoo Messenger Emoticons
  VBIran Yahoo Messenger Emoticons
 • :11:
  11
  11
 • :6:
  6
  6
 • :21:
  21
  21
 • :12:
  12
  12
 • :8:
  8
  8
 • :19:
  19
  19
 • :14:
  14
  14
 • :20:
  20
  20
 • :3:
  3
  3
 • :15:
  15
  15