درود،

دیروز اتفاقی افتاد و روت سرور | پسوورد عوض شد!

از روت پسوورد و اوکی کردیم!

اما ایا میشه [ssh] اوکی کرد؟ از WHM