ابتدا به تنظیمات هک برید سپس قسمت ویرایش خودکار قالب رو روی خیر بذارید !

سپس به جست و جو در قالب ها برید و جست و جو کنید forumhome

کد زیر رو پیدا کنید:


{vb:raw...