سلام
اگه خدا بخواد من یا پس فردا هاستمو میخرم و وی بی نصب می کنم
و می خواستم بدونم برای افزایش امنیت تالارم باید چی کار کنم ؟