اینجا برای اموزش بالا بردن امنیت سایتت فکر کنم مطالب خوبی توش باشه
http://www.vbiran.ir/forum87.html
البته بگم همه اینا بر می گرده به هاست شما