بايد رو سرور هايي بري كه براشون اين نامه ها اهميت نداشته باشه و ....

بايد قبلا خريد با هاست تيكت بدي و اين نكته رو بگي - بعضي ها هستند كه به اين نامه ها اهميت نميدن- در اين صورت سرويس بگيري