باگ رو هم نمینویسند :دی باگ رو خودش داره پیدا میکنن

نسخه 3.8 از نظر امنیتی خوبه
این نسخه 4 هست که هر روز براش exploit پیدا میشه