من اگه هاست وارز بگیم نسخه نال شده استفاده کنم مشکلی پیش نمیاد مثلا بسته نمیشه بعدهاا؟؟ و اینکه چه مقدار فضا واسه انجمن ساز بولتین کافیه؟؟؟