به نام خداوند بخشنده مهربان

من یه همچین پکی دیده بودم که در لینک زیر هست:
پک کامل شکلکهای هک حالت من ...


ولی به نظرم یه سری اشکالات داشت. مثل تک رنگ بودن. مثل کوچیک بودن. مثل افتادن یه قسمت...