خیلی عالیه

سایه فونت "مدیر کل سایت " رو یه کنتراست بدید ، مثلا قرمز ، تا بیشتر به چشم بیاد