درود.این هک آی پی ما(کسی که داره از انجمن بازدید میکنه)رو تو قسمت فوتر(زیر انجمن)برای خودمون نمایش میده.