قالب postbit_legacy رو سرچ کنید و ببینید آیا کد های زیر درش هست، اگه بود حذف کنید
*قبل از حذف یه کپی از کل کدها بگیر در قالب مورد نظر.<a target="_blank"...