سلام
به این مسیر بروید:
ادمین سی پی > استایلها و قالب ها > جستجو در قالب ها
در کادر جستجو برای متن این عبارت را وارد کنید:

activitystream.css

سپس جستجو را بزنید و در لیست نتایج از قسمت...