درود

ادمین سی پی ==> زبان & لغات ==> جستجو در عبارت ها ==>

در قسمت جستجو برای متن: ( دوستی شما با ) رو سرچ کن تغییر بده به: ( دوستی شما با {1} قبلا صورت پذیرفته )

موفق باشی ...