سلام

براي من همي اديتور به صورت ساده هستش

يعني وسط چينو اينا رو نداره

حتما بايد صفحه پيشرفته رو بزنم

رفتم توي ادمين سي پي همه گزينه هارو روي پيشرفته گذاشتم اما بازم اوكي نشده