چطوری این مشکل رو حل کنم که عکس داخل اکتیویتی طرف یه درصد خاصی نمایش داده بشه ؟ نه کوچیک نه بزرگ
49306