طبق این تایپک مرجع :مشکل از هاست هستش

که گفته قسمت پارتیشن بندی هاستتون مورد پیدا کرده و اون قسمت که برای شماست فضاش پر شده و الان با کمبود فضای هاست مواجه شدین

در ضمن به اون نوشته که...