یعنی شما میخوای عکس واسه پست بین بسازیم!
من هنوز نفهمیدم چجوری پست بیت میسازن؟!!!!