اگه می خواید دسترسی ارسال کنید تا براتون نصب کنم یا اگه هم می خواید خودتون نصب کنید از این آموزش استفاده کنید
آموزش تصویری نصب استایل روی سایت
با تشکر