داداش من ماهانم 2010 خودم بهت یاد میدم.

اموزش نصب هک » http://www.vbiran.ir/thread12511.html
اموزش نصب وی بی کیجن دار » http://www.vbiran.ir/thread14014.html