اقا من تازگیا رو هاست فروش هاستم خواستم یه وی بی نصب کنم ولی نمیدونم چطور باید نصب کنم و این که چطور باید هک ها رو روش نصب کنم