وی بی سئو نصب کردی؟ اگه اره از فایلهای وی بی سئو htaccess رو باید بریزی توی روت