سلام.

درباره مشکلتون اینجا بحث شده:

vBulletin.org Forum - View Single Post - Major Additions - [DBTech] DragonByte SEO v2 (vB4)

از CloudFlare استفاده می‌کنید؟