احتمالا بکاپ یا کامل گرفته نشده و یا درست ریستور نکرده.
گاها اروری نمیده اما این دو کار درست انجام نمیشه.
دوباره ریستور کنید