فایل index اجرا نمیشه باید فایلها رو دوباره بریزید .