یه بار دیگه دیتابیس بساز اگه دیتابیست خالی هست از اول نصب کن