درود

دوستان معیار افزایش امتیاز در وی بی برای یک کاربر چیه ؟
الان سطح امتیاز همه کاربرای من چه جدید و چه فعال 10 هست؟؟!!!

معیار افزایش چیه؟
یا چگونه افزایش پیدا میکنه این سطح امتیاز؟