تنظیمات اصلی / تنظیمات نمایش و عدم نمایش تصویر تایید کننده در بخش های مختلف
چک کنید و یا می تونید تیک مربوط به "بازیابی رمزعبور فراموش شده" رو بردارید.
یا از تنظیمات / مدیریت تصویر تایید کننده سوال...