سلام تو انجمنم کاربر اشتراکی دارم میگه نمیتونم چیزی دانلود کنم

از دوستان خواهش میکنم کسی میدونه مشکل از کجاست ؟ من این رو حل کنم ؟

یعد اموزش کاربر اشتراکی بهم یاد بگین

سپاس