سلام خدمت عزیزان
من در بعضی از پست های انجمنم پست بیت درست نمایش داده میشه .
در بعضی مشکل داره .

مشکل از کجاست ؟

تصاویر پیوست شد .