درود.

آپلود سنتر رو در فولدری جدا از انجمن باید نصب کنید.


:riz304: