درود

عزیز از این کد هایی که قرا میدم استفاده کنید .form input[type="submit"] {
background-color: #EEEEEE;
background-image: -o-linear-gradient(top, #EEEEEE, #CCCCCC);
border-bottom:...