این هک با هک ریفرش اتوماتیک تداخل داره . بعد از چند ثانیه سریعاً دوباره تغییر می کنه .