از قسمت اطلاع رسانی تغییر بدید

پ.ن: با نصب فارسی ساز خودکار فارسی میشه نیاز به فارسی سازی نیست