من اجازه استفاده این لوگو در طراحی درجه کاربری رو نمیدم:

http://cdn.vbiran.ir/attachments/12766d1328778583t-logo.png

این لوگو i-phone.ir هست و اختصاصی همون ساختش هست. اگر کسی طراحی با این لوگو...