گوگل سایت هایی رو که دقیقا مطالب یکسان دارند از لیست جستجو حذف میکنه
میتونید چند تا دامین رو به یه دامین ریدایرک کنید
که البته من این راه رو هم امتحان کردم
در کل خرج الکیه