با سلام دوست عزیز
بعد از فارسی ساز کل سیستم فارسی میشه
سیو نسبتا خوبی داره ولی از نظرر من یکم نسبت به بقیه سنگین تره فشارش رو سرور
زراحی هم راحته.فقط فکر و وقت و عشقشو میخواد که طراحی کنی
اگه...