این نوع نوشته ها یه جوری هست که آدمو جذب میکنه بره ببینه تاپیک چی هست ولی باید استارترهای تاپیک یه زحمتی به خودشون بدن و پرسشهاشون موضوع درست باشه تا بتونه. چون یه کاربر دیگه هم که مشکل داشت هباشه...