درود

اگر تشکر رو به پسند تبدیل کردید تمام مراحل رو به عقب برگردونید

برای مثال اگر گفته شده فلان کد رو اضافه کنید شما اون کد رو که اضافه کردید حذف کنید

و اگر یکی از قالب ها رو برای مثال قالب...