عالیه : X


اگر چند نفرم برای پاسخگویی به تیکت ها استخدام کنید دیگه بهترم میشه چون تعداد مشتری هاتون زیاده :$