اسم تمپلیت اون تیکه اینه :
forumhome_forumbit_level1_nopost
با سرچ تو استایل ها میتونی پیداش کنی
اما متغیری که ارتفاع اون قسمت و تعیین میکنه نمیدونم چیه