کارهایی رو که میخایی رو اول سرچ کن تو همینجا جواب نگرفتی بیا تاپیک بزن