هزينه دست اول با دست دوم تفاوت چنداني نداره دوست عزيز.

شما هاستتون رو عوض كنيد و رايگان استفاده كنيد .
مشكلاتتون هم در همين انجمن برطرف كنيد.:x