درود
در زیر، لیست تمامی فرمت های فایل های کامپیوتری دنیا را، به نقل از ویکیپدیا، میخوانیم..:

Contents1 Archive and compressed
2 Encryption and encrypted