برای ست شدن دامین نیست !
اگه شما دامین رو مستقیم یا از بعضی جاها بخری همون لحظه ثبت و فعال میشه و میتونید هویز بگیرید
اگه نیم سرور ها رو ست و رو هاست هم نصب باشه سایت باید بالا بیاد
که به دلیل کش...