اگه امکانش هست کد انتقال
novindl.ir رو میخواستم .
پیشاپیش تشکر:riz304: