با سلام
کسی هاستی سراغ داره که خارج از حوزه قضایی ایران باشه تا اگه سایت فیلتر شد سرویسی که خریداری شده مسدود نشه؟