درود
چنین چیزی امکان نداره چون اگر دستور مسدود سازی صادر بشه برای دیتاسنتر ارسال میشه، تنها راه خرید از دیتاسنترهای خارجی هست.